MathML për Flash

MathML për Flash MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web
Çfarë është MathML?

       MathML (matematike Markup Language) është për qëllim për të lehtësuar përdorimin dhe ri-përdorimit të përmbajtje matematikore dhe shkencore në Web, dhe për aplikacionet e tjera të tilla si sistemet e algjebër kompjuterike, të shtypura radhim, dhe sintezë zë. Më shumë informacion nga www.w3.org/Math ...


Çfarë është "MathML për Vetëtima"

      Nëse jeni të avancuara të lartë të matematikës të vitit shkollor nxënësit e diplomuar qëllim për ari si kujdestar ka një tregtar (http://www.intertrader.com/) ose statisticien, kjo do të jetë burim shumë i dobishëm për ju. Ne i mirëpresim reagimet tuaja, pyetje dhe komente. Ju duhet të jetë e pajisur me programin Adobe Flash-vjeçare për të filluar.

       "MathML për Vetëtima" është një grup i projekteve burim të hapur e cila lejon shfaqen, redaktimi, duke e parë dhe përpunimin e funksioneve dhe ekuacione matematikore në faqet e Internetit. Programimin është bërë në Adobe Flash AS3.

MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web