MathML за Flash

MathML за Flash MathML IDE MathML Редактор MathML Графика MathML Формула MathML на уеб страници
Какво е MathML?

       MathML (Mathematical Markup Language) е предназначена да улесни използването и повторно използване на математически и научно съдържание в мрежата, както и за други приложения като компютърните системи алгебра, печат наборен и синтез на глас. Повече информация от www.w3.org/Math ...


Какво е "MathML за Светкавица"

       "MathML за Светкавица" е група от проекти с отворен код, който позволява показване, редактиране, преглед и обработка на функции и математически уравнения в уеб страници. Програмирането се извършва в Adobe Flash AS3.

MathML IDE MathML Редактор MathML Графика MathML Формула MathML на уеб страници