Uus kasutaja


Üliõpilane konto

Parent konto

Õpetaja konto


  • Konto tüüp "emaettevõte" laiendada üliõpilaste konto õigus tutvuda oma tegevusega teha oma laste (õpilaste arvel);

  • Vanem saab luua mitmekeelse kodutöö oma laste eest; Iga laps saab teha kodutööd tema eelistatud keeles;

  • Vanem saab vaadata lapse koduseid ülesandeid ja tulemusi;

  • Vanem võib teatada e-posti teel, mida lapsed kodutöö uusi harjutusi ja muid uudiseid;

  • Kõik kontod on tasuta, kuid konto saab kustutada ilma ette teatamata, kui te ei vasta tingimustele käesoleva veebilehe;

Loo vanema konto Loo vanema konto