SISSELOGIMINE

Sisse logima:

Parool:

UUS KASUTAJA

Üliõpilane konto Parent konto Õpetaja konto

Konfiguratsioon

UUDISKIRI

Hispaania


Aasta uuringu Gruppidesse

Algebra

Aasta 1 Looduslik numbrid 1-10   Harjutused
Aasta 1 Looduslik numbrid 0-30   Harjutused
Aasta 1 Looduslik numbrid 0-100   Harjutused
2. aasta Looduslik numbrid 0-100   Harjutused
2. aasta Üle tasemel   Harjutused
2. aasta Looduslik numbrid 0-1.000     Harjutused
3. aasta Looduslik numbrid 0-1.000 Vikipeedia Harjutused
3. aasta Looduslik numbrid 0-10.000 Vikipeedia Harjutused
3. aasta Korrutamine   Vikipeedia Harjutused
3. aasta Osakond   Vikipeedia Harjutused
3. aasta Tellimus tegevuse   Vikipeedia Harjutused
3. aasta Kasutades sulgudes   Vikipeedia Harjutused
Aasta 4 Looduslik numbrid 0-1000000 Vikipeedia Harjutused
Aasta 4 Korrutades tabelis   Vikipeedia Harjutused
Aasta 4 Osakond   Vikipeedia  
Aasta 4 Klassid (ühik, tuhat, miljon)      
Aasta 4 Kirjutamine rooma numbritega   Vikipeedia  
Aasta 4 Tellimus tegevuse   Vikipeedia Harjutused
Aasta 4 Kasutades sulgudes   Vikipeedia  
5. aasta Looduslik numbrid   Vikipeedia  
5. aasta Teadlikkuse füüsiline number võimsus   Vikipeedia  
5. aasta Arvsõna süsteem   Vikipeedia  
5. aasta Hulgateooria   Vikipeedia  
5. aasta Rational number   Vikipeedia  
5. aasta Matemaatiline keskmine kahe või enama numbrid   Vikipeedia  
5. aasta Murd   Vikipeedia  
5. aasta Protsenti   Vikipeedia  
Aasta 6 Looduslik numbrid   Vikipeedia  
Aasta 6 Positiivne ratsionaalne arv   Vikipeedia  
Aasta 6 Fraktsioonid ja protsenti Vikipeedia Harjutused
Aasta 6 Täisarv   Vikipeedia  
Aasta 1 Täisarv seatud   Vikipeedia  
Aasta 1 Inimesed numbrite seatud   Vikipeedia  
Aasta 1 Sisustus numbrid seatud   Vikipeedia  
Aasta 1 Algebrallinen arvutused      
Aasta 1 Võrrandid ja süsteemi võrrandid   Vikipeedia  
Aasta 1 Inequations   Vikipeedia  
2. aasta Sisustus arv   Vikipeedia  
2. aasta Funktsioonid   Vikipeedia  
2. aasta Võrrandid ja inequations   Vikipeedia  
3. aasta Hulgateooria   Vikipeedia  
3. aasta Elements of Mathematical Logic   Vikipeedia  
3. aasta Funktsioonid   Vikipeedia  
Aasta 4 Sisustus arv   Vikipeedia  
Aasta 4 Funktsioonid ja võrrandid   Vikipeedia  
Aasta 4 Loendamise meetodid      
Aasta 1 Elemendid Maatriksalgebra   Vikipeedia  
Aasta 1 Systems Lineaarvõrrandisüsteem   Vikipeedia  
Aasta 1 Piiri funktsioon   Vikipeedia  
Aasta 1 Funktsionaalsest järjepidevusest   Vikipeedia  
Aasta 1 Derivability      
2. aasta Grupid   Vikipeedia  
2. aasta Sõrmused   Vikipeedia  
2. aasta Korpus      
2. aasta Sõrmused ja korpuse morphism      
2. aasta Polünoomi rõngad   Vikipeedia  
2. aasta Primitiivid      
2. aasta Määratud integraal   Vikipeedia