Bagong user


Mag-aaral ng account

Parent account

Guro ng account


  • Ng account ng mag-aaral ay isang account para sa mga bata na gustong malaman ang matematika;

  • Kung ikaw ay may isang mag-aaral ng account, ang lahat ng mga iksamen ay itatala at maaring makita sa pamamagitan ng mga magulang o guro;

  • Ang mag-aaral ay lumalahok sa isang class. Ang mga klase ay nilikha ng mga guro;

  • Kapag tinanggap sa isang class, ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng homework na gagawin. Ang araling pambahay ay nilikha ng mga guro. Maaari mong basahin ito sa iyong ginustong wika;

  • Din, ang mga magulang ay maaaring gumawa ng homework para sa kanilang mga anak;

  • Bawat estudyante ay pasasabihan sa pamamagitan ng email tungkol sa kanyang mga homework at iba pang mga balita;

  • Lahat ng mga account ay walang bayad ngunit ang iyong account ay maaaring tinanggal nang walang abiso kung hindi ka sumunod sa mga tuntunin ng site na ito;

Lumikha ng account mag-aaral Lumikha ng account mag-aaral