LOGIN

Login:

Wachtwoord:

DE NIEUWE GEBRUIKER

Student-account Parent account Leraar account

Configuratie

NIEUWSBRIEF

Spanje


Jaren van studie Hoofdstukken

Algebra

Jaar 1 Natuurlijke nummers van 1 tot 10   Oefening
Jaar 1 Natuurlijke nummers van 0 tot 30   Oefening
Jaar 1 Natuurlijke nummers van 0 tot 100   Oefening
Jaar 2 Natuurlijke nummers van 0 tot 100   Oefening
Jaar 2 Over niveau   Oefening
Jaar 2 Natuurlijke nummers van 0 tot 1000     Oefening
Jaar 3 Natuurlijke nummers van 0 tot 1000 Wikipedia Oefening
Jaar 3 Natuurlijke nummers van 0 tot 10000 Wikipedia Oefening
Jaar 3 De vermenigvuldiging   Wikipedia Oefening
Jaar 3 De divisie   Wikipedia Oefening
Jaar 3 De bestelling van operaties   Wikipedia Oefening
Jaar 3 Het gebruikend haakje   Wikipedia Oefening
Jaar 4 Natuurlijke nummers van 0 tot 1000000 Wikipedia Oefening
Jaar 4 De vermenigvuldiging tafel   Wikipedia Oefening
Jaar 4 De divisie   Wikipedia  
Jaar 4 Klas (eenheid, duizenden, miljoen)      
Jaar 4 Schrijven Romein nummert   Wikipedia  
Jaar 4 De bestelling van operaties   Wikipedia Oefening
Jaar 4 Het gebruikend haakje   Wikipedia  
Jaar 5 Natuurlijke nummers   Wikipedia  
Jaar 5 Verhogende natuurlijk nummer aan te drijven   Wikipedia  
Jaar 5 Het cijfer systeem   Wikipedia  
Jaar 5 De verzamelingenleer   Wikipedia  
Jaar 5 Het redelijke nummer   Wikipedia  
Jaar 5 Het wiskundig gemiddelde van twee of meer nummers   Wikipedia  
Jaar 5 De fractie   Wikipedia  
Jaar 5 Percenten   Wikipedia  
Jaar 6 Natuurlijke nummers   Wikipedia  
Jaar 6 Het positieve redelijke nummer   Wikipedia  
Jaar 6 Fracties en procent Wikipedia Oefening
Jaar 6 Gehele getallen   Wikipedia  
Jaar 1 Gehele getallen zetten   Wikipedia  
Jaar 1 Redelijke nummers zetten   Wikipedia  
Jaar 1 Reaal nummert stel   Wikipedia  
Jaar 1 Algebraïsche berekeningen      
Jaar 1 Vergelijkingen en systeem van vergelijkingen   Wikipedia  
Jaar 1 Inequations   Wikipedia  
Jaar 2 Reaal nummert   Wikipedia  
Jaar 2 Functie   Wikipedia  
Jaar 2 Vergelijkingen en inequations   Wikipedia  
Jaar 3 Verzamelingenleer   Wikipedia  
Jaar 3 De Elementen van Wiskundige Logica   Wikipedia  
Jaar 3 Functies   Wikipedia  
Jaar 4 Echte aantallen   Wikipedia  
Jaar 4 Functies en vergelijkingen   Wikipedia  
Jaar 4 Tellende methodes      
Jaar 1 Elementen van matrijsalgebra   Wikipedia  
Jaar 1 Systemen van lineaire vergelijkingen   Wikipedia  
Jaar 1 Grens van een functie   Wikipedia  
Jaar 1 De Continuïteit van Functies   Wikipedia  
Jaar 1 Derivability      
Jaar 2 Groepen   Wikipedia  
Jaar 2 Ringen   Wikipedia  
Jaar 2 Korpsen      
Jaar 2 Morphism van ringen en van korpsen      
Jaar 2 Uit meerdere namen bestaande ringen   Wikipedia  
Jaar 2 Primitieven      
Jaar 2 Welomlijnde Integraal   Wikipedia  

De geometrie

Jaar 1 Geometrische voorwerpen     Oefening
Jaar 2 Geometrische voorwerpen      
Jaar 2 Eenheden van maat      
Jaar 2 De maat van tijd      
Jaar 3 Geometrische voorwerpen      
Jaar 3 Eenheden van maat   Wikipedia  
Jaar 4 Lijnen   Wikipedia  
Jaar 4 Geometrische 2d heeft bezwaar   Wikipedia  
Jaar 4 Geometrische voorwerpen met bijlen van symmetrie      
Jaar 4 De rekenende omtrek   Wikipedia  
Jaar 4 De maat eenheden vertaling   Wikipedia  
Jaar 5 Geometrische voorwerpen   Wikipedia  
Jaar 5 Voorwerp bouw gebruikend symmetrie en vertaling      
Jaar 5 Geometrische voorwerpen      
Jaar 5 Eenheden van maat   Wikipedia  
Jaar 6 Geometrische voorwerpen      
Jaar 6 Geometrische voorwerpen      
Jaar 6 De lijn   Wikipedia  
Jaar 6 Hoeken   Wikipedia  
Jaar 6 De driehoek   Wikipedia  
Jaar 6 De loodrechte stand   Wikipedia  
Jaar 6 Het parallellisme   Wikipedia  
Jaar 6 Vierzijdig   Wikipedia  
Jaar 1 De herziening      
Jaar 1 Gelijkaardige driehoeken   Wikipedia  
Jaar 1 Metrische relaties in juiste driehoek   Wikipedia  
Jaar 1 De cirkel   Wikipedia  
Jaar 2 Relaties tussen punt, lijnen en schaaft      
Jaar 2 De rechthoekige raming in een vliegtuig      
Jaar 2 Rekenend van gebieden en volumes      
Jaar 3 Vectoren      
Jaar 3 Vector rekening      
Jaar 4 Cartesiaanse coördinaat in twee afmetingen      
Jaar 4 De coördinaten van vector in twee afmetingen      
Jaar 4 Vergelijking van een rechte lijn in twee afmetingen      
Jaar 4 De voorwaarden van het parallellisme      
Jaar 4 De voorwaarde van Perpendicularity      
Jaar 4 De berekeningen van de afstand en van het gebied