LOGIN

Login:

Password:

PENGGUNA BARU

Siswa account Orangtua account Guru account

Konfigurasi

NEWSLETTER

Permainan


Permainan di web Permainan pada Nintendo Permainan di PSP
zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr zx81.zx81.free.fr

Chess

Gunakan GNU Chess untuk Kecerdasan Buatan.

Go

Buka yang dimainkan oleh dua pemain bergantian meletakkan batu hitam dan putih pada kosong intersections dari garis grid.

Mancala

Tujuan permainan mancala biasanya untuk menangkap lebih bibit dari lawan.


www.abinitio.no

Mahjongg

Anda harus menghapus serupa tiles untuk menang.