Toán học

Dòng thời gian Ảnh Tiền Tem Sketch Tìm kiếm

Niels Henrik David Bohr

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Ngày của sự chết:

Nơi của sự chết:

7 Oct 1885

Copenhagen, Denmark

18 Nov 1962

Copenhagen, Denmark

Trình bày Wikipedia