Mathml for Flash

Mathml for Flash MathML IDE MathML Editor MathML Graf MathML Formula MathML på websider
Hva er Mathml ?

       MathML (Mathematical Markup Language) er ment å legge til rette for bruk og vidare bruk av matematiske og vitenskapelige innhold på nettet, og for andre programmer, for eksempel datamaskinen algebra systemer, print sats, og tale-syntese. Mer informasjon fra www.w3.org/math ...


Hva er «Mathml for Blits»

       "MathML for Flash" er en gruppe av åpen kildekode-prosjekter som kan vise, redigere, vise og behandle funksjoner og matematiske ligninger på websider. Programmeringen er gjort i Adobe Flash AS3.

MathML IDE MathML Editor MathML Graf MathML Formula MathML på websider