LOGIN

Login:

Passord:

NY BRUKER

Student-konto Overordnet konto Lærer konto

Konfigurering

NEWSLETTER

Spania


åR av studium Kapittler

Algebra

År 1 Naturlige antall er   øVelser
År 1 Naturlige antall er   øVelser
År 1 Naturlige antall er   øVelser
2. år Naturlige antall er   øVelser
2. år Over nivå   øVelser
2. år Naturlige antall er     øVelser
3. år Naturlige antall er Wikipedia øVelser
3. år Naturlige antall er Wikipedia øVelser
3. år Multiplikasjon   Wikipedia øVelser
3. år Deling   Wikipedia øVelser
3. år Rekkefølge av drift   Wikipedia øVelser
3. år Brukparentes   Wikipedia øVelser
År 4 Naturlige antall er Wikipedia øVelser
År 4 Multiplikasjonstabell   Wikipedia øVelser
År 4 Deling   Wikipedia  
År 4 Klasser (enhet, tusen, million)      
År 4 Skrivende romer paginerer   Wikipedia  
År 4 Rekkefølge av drift   Wikipedia øVelser
År 4 Brukparentes   Wikipedia  
År 5 Naturlig antall   Wikipedia  
År 5 Heve naturlig antall til å drive   Wikipedia  
År 5 Siffersystem   Wikipedia  
År 5 Mengdelære   Wikipedia  
År 5 Rasjonell antall   Wikipedia  
År 5 Matematisk gjennomsnitt er eller mer antall   Wikipedia  
År 5 Brøkdel   Wikipedia  
År 5 Prosent   Wikipedia  
År 6 Naturlig antall   Wikipedia  
År 6 Positiv rasjonell antall   Wikipedia  
År 6 Brøkdeler og prosent Wikipedia øVelser
År 6 Heltall   Wikipedia  
År 1 Heltall setter   Wikipedia  
År 1 Rasjonelle antall setter   Wikipedia  
År 1 Reelle tall setter   Wikipedia  
År 1 Algebraisk kalkulasjoner      
År 1 Utlikninger og system av utlikninger   Wikipedia  
År 1 Inequations   Wikipedia  
2. år Reelle tall   Wikipedia  
2. år Funksjoner   Wikipedia  
2. år Utlikninger og inequations   Wikipedia  
3. år Mengdelære   Wikipedia  
3. år Delene av Matematisk Logikk   Wikipedia  
3. år Funksjoner   Wikipedia  
År 4 Reelle tall   Wikipedia  
År 4 Funksjoner og utlikninger   Wikipedia  
År 4 Tellingsmetoder      
År 1 Deler av matrisealgebra   Wikipedia  
År 1 Systemer av lineære utlikninger   Wikipedia  
År 1 Grense av en funksjon   Wikipedia  
År 1 Kontinuiteten av Funksjoner   Wikipedia  
År 1 Derivability      
2. år Grupper   Wikipedia  
2. år Ringer   Wikipedia  
2. år Korps      
2. år Ringer og korps morphism      
2. år Polynomisk ringer   Wikipedia  
2. år Primitiv      
2. år Bestemt Vesentlig   Wikipedia