Nowy użytkownik


Studenckie konta

Rodzice konto

Nauczyciel konto


  • Konto typu "rodzic" rozszerzyć konto studenta z prawem działania, aby zobaczyć wykonane przez ich dzieci (konto student);

  • Rodzic może tworzyć wielojęzyczne praca domowa dla swoich dzieci; Każde dziecko może zrobić w domowej w preferowanym przez siebie języku;

  • Rodzic może wyświetlić wszystkie dzieci domowych i wyników;

  • Rodzic może zostać zgłoszona przez e-mail o dzieci domowych, ćwiczeń i innych nowych wiadomości;

  • Wszystkie rachunki są bezpłatne, ale Twoje konto może zostać usunięte bez uprzedzenia, jeśli nie są zgodne z warunkami określonymi w tym miejscu;

Utwórz konto rodziców Utwórz konto rodziców