Nowy użytkownik


Studenckie konta

Rodzice konto

Nauczyciel konto


  • Konto typu "nauczyciel" rozszerzenie rodzica konto z prawem do tworzenia klas dla studentów (student konto);

  • Nauczyciel może stworzyć wielojęzyczne praca domowa dla uczniów; Każdy uczeń może zrobić w domowej w jego języku;

  • Nauczyciel może wyświetlić domowe wykonane przez jego uczniów;

  • Nauczyciel może być zgłoszona przez e-mail o nowych ćwiczeń i innych wiadomości;

  • Wszystkie rachunki są bezpłatne, ale Twoje konto może zostać usunięte bez uprzedzenia, jeśli nie są zgodne z warunkami określonymi w tym miejscu;

Utwórz konto nauczyciel Utwórz konto nauczyciel