Nowy użytkownik


Studenckie konta

Rodzice konto

Nauczyciel konto


  • Konto studenta jest konto dla dzieci, którzy chcą uczyć się matematyki;

  • Jeśli masz konto studenta, wszystkie testy będą rejestrowane i mogą być postrzegane przez rodziców czy nauczycieli;

  • Uczeń może uczestniczyć w klasie. Zajęcia są tworzone przez nauczycieli;

  • Po akceptowane w klasie, uczeń może mieć domowych do zrobienia. The Homework są tworzone przez nauczycieli. Możesz przeczytać go w wybranym języku;

  • Ponadto rodzice mogą tworzyć praca domowa dla swoich dzieci;

  • Każdy uczeń zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o jego praca domowa i inne nowości;

  • Wszystkie rachunki są bezpłatne, ale Twoje konto może zostać usunięte bez uprzedzenia, jeśli nie są zgodne z warunkami określonymi w tym miejscu;

Utwórz konto studenta Utwórz konto studenta