ЛОГИН

Пријава:

Лозинка:

НОВИ КОРИСНИК

Студентски рачун У саставу рачун Учитељ рачун

Конфигурација

НЕУСЛЕТТЕР

Шпанија


Година студија Поглавља

Алгебра

Година 1 Природне бројеве од 1 до 10.   Вјежбе
Година 1 Природни бројеви 0 - 30   Вјежбе
Година 1 Природни бројеви 0 - 100   Вјежбе
2 године Природни бројеви 0 - 100   Вјежбе
2 године Више нивоа   Вјежбе
2 године Природне бројеве од 0 до 1000     Вјежбе
Година 3 Природне бројеве од 0 до 1000 Уикипедиа Вјежбе
Година 3 Природне бројеве од 0 до 10000 Уикипедиа Вјежбе
Година 3 Размножавања   Уикипедиа Вјежбе
Година 3 Дивизија   Уикипедиа Вјежбе
Година 3 Редослијед операција   Уикипедиа Вјежбе
Година 3 Коришћење заграда   Уикипедиа Вјежбе
Годину 4 Природни бројеви 0 - 1000000 Уикипедиа Вјежбе
Годину 4 Табела множења   Уикипедиа Вјежбе
Годину 4 Дивизија   Уикипедиа  
Годину 4 Настава (јединица, хиљада, милиона)      
Годину 4 Писање римски број   Уикипедиа  
Годину 4 Редослијед операција   Уикипедиа Вјежбе
Годину 4 Коришћење заграда   Уикипедиа  
Година 5 Природни бројеви   Уикипедиа  
Година 5 Повећање природне број на власт   Уикипедиа  
Година 5 Нумеричка систем   Уикипедиа  
Година 5 Теорија скупова   Уикипедиа  
Година 5 Рационална број   Уикипедиа  
Година 5 Математичка просечно два или више бројева   Уикипедиа  
Година 5 Разломака   Уикипедиа  
Година 5 Проценат   Уикипедиа  
Година 6 Природни бројеви   Уикипедиа  
Година 6 Позитиван Рационални број   Уикипедиа  
Година 6 Дјелићи и посто Уикипедиа Вјежбе
Година 6 Интегерс   Уикипедиа  
Година 1 Интегерс скуп   Уикипедиа  
Година 1 Рационална бројеве поставити   Уикипедиа  
Година 1 Реални бројеви скуп   Уикипедиа  
Година 1 Алгебарски прорачуна      
Година 1 Једначина и систем једначина   Уикипедиа  
Година 1 Инекуатионс   Уикипедиа  
2 године Реални бројеви   Уикипедиа  
2 године Функције   Уикипедиа  
2 године Једначине и инекуатионс   Уикипедиа  
Година 3 Теорија скупова   Уикипедиа  
Година 3 Елементи математичке логике   Уикипедиа  
Година 3 Функције   Уикипедиа  
Годину 4 Реални бројеви   Уикипедиа  
Годину 4 Функције и једначине   Уикипедиа  
Годину 4 Пребројавање методи      
Година 1 Елементи матричним алгебра   Уикипедиа  
Година 1 Системи линеарних једначина   Уикипедиа  
Година 1 Ограничење од функције   Уикипедиа  
Година 1 Континуитета функције   Уикипедиа  
Година 1 У Деривабилиты      
2 године Групе   Уикипедиа  
2 године Прстени   Уикипедиа  
2 године Корпус      
2 године Прстени и кор морпхисм      
2 године Полином прстенови   Уикипедиа  
2 године Вертикално      
2 године Одређен Интеграл   Уикипедиа  

Геометрију

Година 1 Геометријска објекти     Вјежбе
2 године Геометријска објекти      
2 године Јединице мерења      
2 године Мјерења времена      
Година 3 Геометријска објекти      
Година 3 Јединице мерења   Уикипедиа  
Годину 4 Линес   Уикипедиа  
Годину 4 2Д геометријски објекти   Уикипедиа  
Годину 4 Геометријска објеката са сјекирама и симетрија      
Годину 4 Израчун периметра   Уикипедиа  
Годину 4 Мјерење јединице превод   Уикипедиа  
Година 5 Геометријска објекти   Уикипедиа  
Година 5 Објекат градње користећи симетрија и превод      
Година 5 Геометријска објекти      
Година 5 Јединице мерења   Уикипедиа  
Година 6 Геометријска објекти      
Година 6 Геометријска објекти      
Година 6 Лине   Уикипедиа  
Година 6 Углова   Уикипедиа  
Година 6 Троугао   Уикипедиа  
Година 6 Перпендикуларност   Уикипедиа  
Година 6 Паралелизам   Уикипедиа  
Година 6 Четверостране   Уикипедиа  
Година 1 Прегледати      
Година 1 Сличне троугао   Уикипедиа  
Година 1 Метричке односи на правоугаоника троугао   Уикипедиа  
Година 1 Круг   Уикипедиа  
2 године Односи између тачака, линија и авионе      
2 године ортогонална пројекција у равни      
2 године Израчунавање површине и волумена      
Година 3 Вектора      
Година 3 Вектор рачун      
Годину 4 Картезијев координатни у две димензије      
Годину 4 Координате вектора у две димензије      
Годину 4 Једначина равно линија у две димензије      
Годину 4 Услови паралелизам      
Годину 4 Перпендикуларност стање      
Годину 4 Удаљеност подручје и прорачуна