Ny användare


Student konto

Moderbolaget konto

Lärare konto


  • Det konto som typ "lärare" förlänga en förälder konto med rätt att skapa klasser för studerande (studentkonto);

  • En lärare kan skapa flerspråkiga läxor till sina elever; Varje student kan göra läxor i sitt språk;

  • Läraren kan läsa läxor utförts av hans elever;

  • Läraren kan meddelas via e-post om nya övningar och andra nyheter;

  • Alla konton är kostnadsfria men ditt konto kan tas bort utan förvarning om du inte uppfyller villkoren i denna site;

Skapa lärare konto Skapa lärare konto